RAF Centrs atvērts līdz 22:00

2020. gada 8. decembris

Cienījamie apmeklētāji!
Lai mazinātu iespējamo drūzmēšanos un rastu papildus iespēju Jums droši iepirkties pirmssvētku laikā, ir mainīts RAF Centrs darba laiks. Līdz 30.decembrim Raf centrs veikali būs atvērti no 10:00 līdz 22:00 (ar atsevišķiem izņēmumiem), RIMI Hyper no 8:00 līdz 22:00. Pirmssvētku dienās, t.i. 21.-23. un 29.-30. RIMI Hyper būs atvērts no 8:00 - 23:00.

Patīkamu un drošu iepirkšanos!