Jānis Roze

Grāmatnīca JĀNIS ROZE piedāvā grāmatas latviešu, krievu un angļu valodās, kancelejas, biroja un hobiju preces, kā arī rotaļlietas. Plašais grāmatu klāsts ietver daiļliteratūru, grāmatas bērniem, uzziņu un nozaru literatūru, vārdnīcas, kartes, ceļvežus un mācību materiālus. tālr. 63031914 , e-pasts: v-jelgava.raf@jr.lv


Grāmatnīca JĀNIS ROZE piedāvā grāmatas latviešu, krievu un angļu valodās, kancelejas, biroja un hobiju preces, kā arī rotaļlietas. Plašais grāmatu klāsts ietver daiļliteratūru, grāmatas bērniem, uzziņu un nozaru literatūru, vārdnīcas, kartes, ceļvežus un mācību materiālus.

 

PIRCĒJA KARTE dod iespēju iegādāties preces ar 10% atlaidi grāmatnīcā JĀNIS ROZE, kā arī saņemt ĪPAŠOS PIEDĀVĀJUMUS gan mūsu grāmatnīcā, gan pie sadarbības partneriem. PIRCĒJA KARTES cena ir EUR 7.

 

Elektroniskā DĀVANU KARTE ir ērts bezskaidras naudas maksāšanas līdzeklis. Kartē var ieskaitīt jebkuru summu no EUR 5 līdz 150. DĀVANU KARTES iesaiņošanai piedāvājam iegādāties atbilstoša dizaina un izmēra dāvanu karšu aploksni.

 

EN

Book store JANIS ROZE offers books in Latvian, Russian and English languages, stationery, office supplies and hobby things as well as toys for children. Wide selection of books includes fiction, books for children, reference and industry literature, dictionaries, maps, travel guides and school supplies.

 

CUSTOMER CARD offers 10% off your purchase in JANIS ROZE bookstore and also some special offers both in our bookstore and with our business partners.

Cost of the CUSTOMER CARD is EUR 7.

 

Electronic GIFT CARD is a convenient way of non-cash payment. Any amount of EUR 5 to 150 can be transfered to the GIFT CARD. There are also appropriate design and size of the envelopes suitable for the gift card’s packaging and presenting.

 

RU

Книжный магазин JĀNIS ROZE предлагает книги на латышском, русском и английском языках, канцелярские, офисные товары и товары для рукоделия, а также игрушки. Широкий спектр книг включает в себя художественную литературу, книги для детей, справочную и отраслевую литературу, словари, карты, путеводители и учебники.

 

КАРТА КЛИЕНТА дает возможность преобрести товар с 10% скидкой во всех книжных магазинах JĀNIS ROZE, а также получить ОСОБЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ как наших книжных магазинов, так и наших партнеров по сотрудничеству. Стоимость карты - € 7.

 

Электронная ПОДАРОЧНАЯ КАРТА - это удобное безналичное средство платежа. На карту можно внести любую сумму от ЕUR 5 до 150. ПОДАРОЧНУЮ КАРТУ предлагаем упаковать в подарочный конверт соответствующего размера и дизайна.